Bemutatkozunk a gyerekeknek

Kíváncsiak Klubja

Kísérletező PempeA Kíváncsiak Klubja programot Bugyulófalva Szociális Szövetkezet fejlesztette ki 2011-2013 között az Európai Unió támogatásával. A program kifejlesztését és a kapcsolódó pedagógus-továbbképzést és mentori támogatást a  és mentori támogatást a TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0141 projektünk keretében ebben az évben tovább tudjuk folytatni.

A Kíváncsiak Klubja egyedi fejlesztés ma Magyarországon, kifejezetten kicsi gyerekek számára ajánljuk 5-8 és 8-12 éves korosztályokban. Most azon dolgozunk, hogy a módszertant és az elkészített tananyagcsomagokat mások számára is hozzáférhetővé tegyük. Ennek érdekében négy szolgáltatást fejlesztünk ki:

  • Módszertani és alapozó képzés: 30 órás pedagógus-továbbképzés formájában
  • Tehetséggondozó modulok (tananyagcsomagok): iskolai és óvodai csoportok számára 60 illetve 90 perces foglalkozásokban
  • Bemutató foglalkozások és folyamatos mentorálás a módszer átvevői számára
  • Folyamatos mentori segítségnyújtás a foglalkozások megtartásának támogatására
  • A korábbi programhoz képest most minden egyes foglalkozáshoz interaktív feladatok is társulnak, amelyek interaktív táblán, de számítógépen is megoldhatóak.

 

A módszertanunk lényege

A természettudományok segítségével olyan interaktív foglalkozásokat vezetünk be az óvodai évekhez, és az iskolai évek első szakaszához kapcsolódóan, ahol a gyermekek megtanulnak önállóan kommunikálni, csapatban dolgozni, és ezen keresztül saját korosztályuknak megfelelően élményszerűen elsajátíthatják a fizika, biológia, környezetvédelem, csillagászat, matematika, infokommunikációhoz kapcsolódó ismereteket játékosan, saját élményekkel együtt. A gyermekek elé nem követelményeket szeretnénk állítani, hanem közös felfedező túrákat szeretnénk tenni velük, mindenkinek saját fejlődéséhez, személyiségéhez illeszkedően.  Tananyagainkat helyi pedagógus szakemberek fejlesztették ki, ehhez nemzetközi szinten is versenyképes adaptációkat vettünk igénybe.

A tananyagfejlesztés során összesen 10 modul készült el, a kisiskolásoknak és az óvodásoknak egy teljes évvel. A foglalkozások óvodásoknak egy órásak, kisiskolásoknak másfél órásak, egy – egy témakör 4 – 6 alkalomból tevődik össze.  Heti egy – egy alkalmat javasolunk a bevont gyerekekkel eltölteni.

 

A modulok és a tartalmi egységek kidolgozásánál a következő szempontok a dominánsak:

  • játékos, cselekvésbe ágyazott, élményszerű tanulás játékosan a korosztály életkori sajátosságaihoz, kognitív képességeihez szorosan kapcsolódó többfunkciós feladatrendszerek alkalmazása
  • sokszínű tanulási környezet kialakítása
  • az egyéni portfoliórendszer kialakítása
  • a módszertani sokszínűség alkalmazása: modellezés, kísérlet, kézművesség, fotózás, filmkészítés, helyszíni megtekintés.

 

A foglalkozások megtartására azok a pedagógusok jogosultak, akik részt vesznek a saját fejlesztésű továbbképzéseinken és legalább egy bemutató foglalkozást megtartanak. A foglalkozásokat tartó pedagógusoknak lehetőségük van arra is, hogy folyamatos mentori segítséget kapjanak munkatársainktól.

Bugyulófalva Szociális Szövetkezet
H-1133 Budapest, Thurzó utca 5. D. ép. 2. em. 19.
Telefonszám: (06 30) 327-4548 www.bugyulo.hu